9 nowych parafian(-ek)


SAMSUNGW niedzielę 23 czerwca 2013 r. 9 dzieci przyjęło sakrament Chrztu Świętego i powiększyło grono naszych parafian. Podczas Mszy św. o godz. 10.15 ks. Łukasz włączył 8 dzieci do wspólnoty Kościoła. Kolejne – 9 dziecko ochrzcił ks. diakon Kamil Sulich. „Świeżo upieczony” diakon po raz pierwszy sprawował sakrament Chrztu Świętego.