Adoracja Ikony Matki Bożej


Siostry Honoratki zapraszają w najbliższą sobotę 13 grudnia po Mszy św. wieczornej do wspólnej adoracji ikony Matki Bożej.

ikona_nsmObraz – ikona jest, uświęconym tradycją, sposobem wyrażania chrześcijańskiego wyznania wiary. Zawiera zatem w sobie wszystkie prawdy naszej wiary, jest ich zobrazowaniem, zgodnie z przyjętymi zasadami – wzornikami. Ikonograficzne przedstawienia należą do dziedzictwa całego Kościoła choć w szczególny sposób rozwinęły się w tradycji Wschodniej.

Na ikonę patrzy się całą swą osobą – czyta rozumem, kontempluje duchem, przeżywa sercem. Kontakt z ikoną jest dla każdego inny, indywidualny. W niej to, co niewyobrażalne – rzeczywistość Trójcy Świętej ukazana zostaje przez kolor, symbol, światło. Dlatego trzeba nauczyć się ją czytać.

Ikony przedstawiają wydarzenia i prawdy ewangeliczne, tajemnicę Osoby i życia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem, dzięki czemu jest dla nas Obrazem Boga Niewidzialnego. Wizerunki Maryi, Matki Bożej i świętych podkreślają jakiś aspekt zbawczej prawdy: narodzenie się Jezusa w ludzkim ciele, Jego działalność na ziemi, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i zesłanie Świętego Ducha.

W ikonie cała rzeczywistość nieba patrzy na tego, kto przed nią stoi, dlatego jest ona narzędziem budowania i pogłębiania żywej relacji z Bogiem.