Parafialny Ośrodek Formacji Rodziny


ikona-sw-rodziny-duzaParafialny Ośrodek Formacji Rodziny powstał z inicjatywy JE Ks. Abpa Henryk Hoser SAC, Biskupa Warszawsko-Praskiego we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterstwem Rodzin. Przeznaczony jest dla małżeństw, a także narzeczonych, młodzieży i rodziców. Misję kanoniczną do pracy w ośrodku otrzymała p. mgr Karina Skrzypczak – pedagog, mediator. Z pomocy ośrodka korzystają parafianie, ale także inni mieszkańcy Marek i nie tylko.

Celem ośrodka jest kształtowanie świadomości (formacja) nt.: wartości i znaczenia małżeństwa i rodziny w życiu człowieka i życiu społecznym, kryteriów miłości małżeńskiej warunkujących jej trwałość, wierność i wyłączność, etyki intymności małżeńskiej zbudowanej na znajomości uwarunkowań somatyczno-fizjologicznych, odkrycia Bożego zamysłu wobec ludzkiej seksualności itp.

Parafialny Ośrodek Formacji Rodziny działa w oparciu o autorski program JE Ks. Abpa Henryka Hosera SAC „Ewangelizacja intymności małżeńskiej”.

Nie można zbudować szczęśliwej relacji, bez świadomości,
czym jest prawdziwa miłość, istota małżeństwa i rodziny.

A kochać najbliższych jest najtrudniej, ponieważ oni są zawsze przy nas i doskonale znamy nie tylko ich zalety lecz także ich ograniczenia, błędy i wady.

Ks. Abp Henryk Hoser

Kierując się prawdziwym dobrem człowieka, często zagubionego we współczesnym świecie, pełnego alienacji i niespełnienia (co wyraża się wzrostem liczby samobójstw, rozwodów, kohabitacji, samotnego macierzyństwa…) istnieje pilna potrzeba przypominania i promowania wartości małżeństwa zbudowanego na naturalnym związku mężczyzny i kobiety mocą miłości wyłącznej, wiernej, trwałej i płodnej oraz promowania wartości rodziny i jej fundamentalnego znaczenia w życiu każdego człowieka i w życiu społecznym.

W każdy czwartek o godz. 19.00 w Domu Katolickim w sali Jana Pawła II odbywają się katechezy w ramach kursu przedmałżeńskiego (kurs obejmuje 10 katechez i 3 spotkania indywidualne w ośrodku). Spotkania dla narzeczonych prowadzone są przez p. Karinę Skrzypczak i ks. Ryszarda Sawickiego (rezydenta). Osobami wspomagającymi przy kursie małżeńskim są: prawnik, lekarz pediatra, położna, małżeństwo ze wspólnoty Ruch Światło-Życie „Domowy Kościół”. Kurs kończy się Dniem Skupienia prowadzonym przez kapłana i wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym „Emmanuel”. Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbytych katechezach przedmałżeńskich, które jest jednym z dokumentów wymaganych do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Uzupełnieniem dla pracy Parafialnego Ośrodka Formacji Rodziny jest Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR.

Dyżur:
poniedziałek, czwartek, piątek
godz. 17.30-21.00

Kontakt:
P. mgr Karina Skrzypczak
tel. 507 964 069
Dom Katolicki, ul. Piłsudskiego 93
Mail: poradniaizydor@wp.pl

Więcej informacji na stronie internetowej: http://poradniaizydor.pl