Skauci Europy


IZYDOR_MARKI 024

Skauci Europy  – to ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, prowadzony przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi w wieku 18-26 lat i więcej wraz z udziałem dorosłych oraz rodziców, którzy pomagają młodym stworzyć wielki świat młodzieńczej przygody. Ruch ten został stworzony w Belgii i Francji przez o. Jakuba Sevin, jezuitę.

Grupa skautów przy naszej parafii powstała w 2011 r. z inicjatywy ks. Marcina Brzeszczyńskiego. Zajęcia odbywają się w co drugą sobotę o godz. 10.00, osobno w nurcie męskim i żeńskim, rozwinięty jest system zastępowy. Za grupę dziewcząt odpowiada Pani Elżbieta Zachłowska; za grupę chłopców Pan Maciej Kornacki. Dzielą się na trzy gałęzie: wilczki (8-12 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat).

skauci

Ruch skautowy opiera się na pedagogice Baden-Powella (1907). Skauci Europy uczą przez działanie. Ruch jednoczący młodych z różnych krajów Europy, mających te same oznaczenia, prawo, mundury, teksty podstawowe, pedagogikę. Powołany został przez młodych Niemców, katolików i protestantów w 1956 r. w Kolonii. Ruch czerpie z bogatej tradycji przedwojennego harcerstwa polskiego, reprezentowanego przez takie postaci jak Stanisław Siedlaczek, ks. Kazimierz Lutosławski, Andrzej Małkowski i inni. Ruch dostarczający każdemu młodemu człowiekowi możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://skauci-europy.pl

skauci1

„Doświadczenie skautingu, jako szczególna droga duchowego wzrostu ma wielką wartość, bowiem umożliwia integralne wychowywanie osoby. Pomaga ono pokonać pokusę obojętności i egoizmu, aby otwierać się na bliźniego i na społeczeństwo. Może skutecznie sprzyjać
realizowaniu wymogów powołania chrześcijańskiego, by być ‚solą ziemi i światłem świata. Drogie Przewodniczki i Skauci Europy!  Jesteście cennym darem nie tylko dla Kościoła, ale również dla nowej Europy”.

Jan Paweł II,  List do Przewodniczek i Skautów Europy zgromadzonych na Eurojamie w Żelazku (2003)