BIERZMOWANIE


Z racji obostrzeń związanych z pandemią spotkania formacyjne w grupach są zawieszone do odwołania.

Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zachęcamy do podjęcia przede wszystkim codziennej modlitwy osobistej, uczestniczenia w niedzielnych Mszach św., regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Pierwszy rok przygotowań

14 listopada (sobota) na godz. 19.00 zapraszamy na Mszę św. z nauką.

Zadaniem do pracy własnej na najbliższe tygodnie jest przeczytanie Ewangelii wg św. Marka.

Drugi rok przygotowań

21 listopada (sobota) na godz. 19.00 zapraszamy na Mszę św. z nauką.

Zadaniem do pracy własnej na najbliższe tygodnie jest przeczytanie Ewangelii wg św. Marka.

Młodzież prosimy o utrzymywanie kontaktu ze swoimi animatorami.