Kurs przedmałżeński


LogoKurs przedmałżeński jest formą 10-tygodniowego przygotowania narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa. Celem nauk przedmałżeńskich jest m. in. przygotowanie narzeczonych do odpowiedzialnej roli przyszłych małżonków i rodziców zgodnie z duchem chrześcijańskim, zaznajomienie ich z metodami naturalnego planowania rodziny oraz kształtowanie odpowiednich postaw moralnych, religijnych i społecznych. Tematyka kursu ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z małżeństwem i rodziną oraz wzmocnienie relacji z Bogiem. Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim, które jest jednym z dokumentów wymaganych do zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

Spotkania odbywają się w środy o godz. 19.00 w Domu Katolickim (I piętro – sala Jana Pawła II). Najbliższy kurs rozpocznie się 1 lutego 2017 r. Spotkania będą odbywały się co tydzień (terminy spotkań):

  • w lutym: 01,08,15,22
  • w marcu: 08,15,22
  • 2 kwietniu: 05,19,26.

10 maja 2017 r. będzie dzień skupienia.

Druga edycja kursu w 2017 roku zaczyna się 6 wrześnie. terminy spotkań:

  • we wrześniu: 06,13,20,27
  • w październiku: 4,11,18,25
  • w listopadzie:8,15,22.

 

Obraz1

 

Obraz1

Narzeczonym przypominamy, że cykl przygotowawczy do zawarcia Sakramentalnego Małżeństwa składa się nie tylko z uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim, ale także z trzech spotkań w poradni rodzinnej  oraz uczestnictwa w organizowanym przez nas dniu skupienia dla narzeczonych.