Kurs przedmałżeński


LogoKurs przedmałżeński jest formą 10-tygodniowego przygotowania narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa. Celem nauk przedmałżeńskich jest m. in. przygotowanie narzeczonych do odpowiedzialnej roli przyszłych małżonków i rodziców zgodnie z duchem chrześcijańskim, zaznajomienie ich z metodami naturalnego planowania rodziny oraz kształtowanie odpowiednich postaw moralnych, religijnych i społecznych. Tematyka kursu ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z małżeństwem i rodziną oraz wzmocnienie relacji z Bogiem. Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim, które jest jednym z dokumentów wymaganych do zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

Spotkania odbywają się w środy o godz. 19.00 w Domu Katolickim. Najbliższy kurs rozpocznie się 31 stycznia 2018 r. Spotkania będą odbywały się co tydzień (terminy spotkań):

  • w styczniu: 31
  • w lutym: 07, 14, 21, 28
  • w marcu: 07, 14
  • kwietniu: 04, 11, 18.

21 kwietnia 2017 r. będzie dzień skupienia.

Kolejny kurs na jesieni: od 5 września.

  • we wrześniu: 05, 12, 19, 26
  • w październiku: 03, 10, 17, 24
  • w listopadzie: 07, 14

 

Obraz1

 

Obraz1

Narzeczonym przypominamy, że cykl przygotowawczy do zawarcia Sakramentalnego Małżeństwa składa się nie tylko z uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim, ale także z trzech spotkań w poradni rodzinnej  oraz uczestnictwa w organizowanym przez nas dniu skupienia dla narzeczonych.