Sakrament bierzmowania


darek

Za przygotowanie młodzieży i osób dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania w nasze parafii odpowiedzialny jest ks. Jakub Kowalczyk – wikariusz. Dyżur w kancelarii: środa, czwartek, piątek)

I. Przygotowanie młodzieży gimnazjalnej i licealnej

Zgodnie z zaleceniem Ks. Abpa Henryka Hosera SAC, Biskupa Warszawsko-Praskiego, przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu Bierzmowania trwa przez okres 2 lat szkolnych i jest związane z parafią zamieszkania kandydata, nie z parafią na terenie której znajduje się szkoła.  Młodzież klas III gimnazjum rozpoczyna kurs na jesieni, kończy zaś w klasie I szkoły średniej. Wtedy odbywa się egzamin i  trzydniowe rekolekcje w parafii.

Wymagania stawiane kandydatom:

– Wypełnienie karty zgłoszeniowej w wyznaczonym terminie;

– Pobranie i uzupełnianie indeksu kandydata;

– Uczestnictwo w katechezie szkolnej i pozytywna opinia katechety;

– Regularne praktykowanie wiary, potwierdzone wpisami w indeksie;

– Złożenie metryki chrztu świętego, jeśli odbył się poza naszą parafią;

– Uczestniczenie w spotkaniach i katechezach przygotowujących do bierzmowania – dwa razy w miesiącu.

– Zdanie egzaminu i uczestniczenie w rekolekcjach.

Nie przyjmujemy osób spoza parafii.

Terminy spotkań:

Rok I
poniedziałki

grupa A: 15.10, 29.10, 12.11, 26.11, 10.12, 7.01
grupa B: 22.10, 5.11, 19.11, 3.12, 17.12, 14.01

Rok II
czwartki

grupa C: 4.10, 18.10, 8.11, 22.11, 13.12, 10.01
grupa D: 11.10, 25.10, 15.11, 29.11, 20.12, 17.01

 

II. Przygotowanie osób dorosłych

Przygotowanie odbywa się w formie spotkań grupowych raz w miesiącu lub, w uzasadnionych przypadkach, spotkań indywidualnych w terminie ustalonym z księdzem przez osoby zainteresowane. Przygotowanie trwa kilka miesięcy i kończy się egzaminem. Sakrament osoby te przyjmują w naszej parafii wraz z grupą młodzieży lub są kierowane do katedry warszawsko-praskiej.