Sakrament bierzmowania


darek

Za przygotowanie młodzieży i osób dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania w nasze parafii odpowiedzialny jest ks. Jakub Kowalczyk – wikariusz. Dyżur w kancelarii: środa, czwartek, piątek)

I. Przygotowanie młodzieży licealnej

Zgodnie z zaleceniem Ks. Abpa Henryka Hosera SAC, Biskupa Warszawsko-Praskiego, przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu Bierzmowania trwa przez okres 2 lat szkolnych i jest związane z parafią zamieszkania kandydata, nie z parafią na terenie której znajduje się szkoła.  Młodzież klas I liceum rozpoczyna kurs na jesieni, kończy zaś w klasie II na wiosnę (maj/czerwiec).

Wymagania stawiane kandydatom:

– Wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej w wyznaczonym terminie;

– Pobranie i uzupełnianie indeksu kandydata;

– Uczestnictwo w katechezie szkolnej i pozytywna opinia katechety;

– Regularne praktykowanie wiary, potwierdzone wpisami w indeksie;

– Złożenie metryki chrztu świętego, jeśli odbył się poza naszą parafią;

– Uczestniczenie w spotkaniach i katechezach przygotowujących do bierzmowania – dwa razy w miesiącu.

– Zdanie egzaminu i uczestniczenie w rekolekcjach.

Nie przyjmujemy osób spoza parafii.

 

Terminy spotkań:

Rok II
poniedziałki

Grupa A  23.09, 7.10, 21.10, 18.11, 2.12, 13.01, 27.01
Grupa B  30.09, 14.10, 28.10, 25.11, 16.12, 20.01, 3.02

 

Rok I
czwartki

W czwartek 3.10 odbyło się pierwsze spotkanie z kandydatami do bierzmowania. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogły w nim uczestniczyć, mogą złożyć jeszcze karty zgłoszeniowe u ks. Jakuba w nieprzekraczalnym terminie do soboty 12.X. Konieczna obecność kandydata i rodzica.

W niedzielę 13.10 zostanie wywieszona w gablocie lista z podziałem na grupy i podanymi terminami spotkań.

 

II. Przygotowanie osób dorosłych

Przygotowanie odbywa się w formie spotkań grupowych raz w miesiącu lub, w uzasadnionych przypadkach, spotkań indywidualnych w terminie ustalonym z księdzem przez osoby zainteresowane. Przygotowanie trwa kilka miesięcy i kończy się egzaminem. Sakrament osoby te przyjmują w naszej parafii wraz z grupą młodzieży lub są kierowane do katedry warszawsko-praskiej.