Sakrament bierzmowania


darekZa przygotowanie młodzieży i osób dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania w nasze parafii odpowiedzialny jest ks. Jakub Kowalczyk – wikariusz. Dyżur w kancelarii: środa, piątek, 2 i 4 sobota miesiąca)

I. Przygotowanie młodzieży gimnazjalnej i licealnej

Zgodnie z zaleceniem Ks. Abpa Henryka Hosera SAC, Biskupa Warszawsko-Praskiego, przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu Bierzmowania trwa przez okres 2 lat szkolnych i jest związane z parafią zamieszkania kandydata, nie z parafią na terenie której znajduje się szkoła.  Młodzież klas III gimnazjum rozpoczyna kurs na jesieni, kończy zaś w klasie I szkoły średniej. Wtedy odbywa się egzamin i  trzydniowe rekolekcje w parafii.

Wymagania stawiane kandydatom:

– Wypełnienie karty zgłoszeniowej w wyznaczonym terminie;

– Pobranie i uzupełnianie indeksu kandydata;

– Uczestnictwo w katechezie szkolnej i pozytywna opinia katechety;

– Regularne praktykowanie wiary, potwierdzone wpisami w indeksie;

– Złożenie metryki chrztu świętego, jeśli odbył się poza naszą parafią;

– Uczestniczenie w spotkaniach i katechezach przygotowujących do Bierzmowania – dwa razy we miesiącu. Spotkania odbywają się w piątki o godz. 19.00

– Zdanie egzaminu i uczestniczenie w rekolekcjach.

Osoby spoza naszej parafii przyjmujemy tylko na podstawie pisemnej zgody księdza z parafii zamieszkania.

W bieżącym roku szkolnym grupa młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania liczy 120 osób.

II. Przygotowanie osób dorosłych

Przygotowanie odbywa się w formie spotkań grupowych raz w miesiącu lub, w uzasadnionych przypadkach, spotkań indywidualnych w terminie ustalonym z księdzem przez osoby zainteresowane. Przygotowanie trwa kilka miesięcy i kończy się egzaminem. Sakrament osoby te przyjmują w naszej parafii wraz z grupą młodzieży lub są kierowane do katedry warszawsko-praskiej.

Terminy najbliższych spotkań dla młodzieży i dla dorosłych podane będą na początku września.