Sakrament bierzmowania


darek

Za przygotowanie młodzieży i osób dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania w nasze parafii odpowiedzialny jest ks. Jakub Kowalczyk – wikariusz. Dyżur w kancelarii: środa,  piątek)

I. Przygotowanie młodzieży licealnej

Zgodnie z zaleceniem Ks. Abpa Henryka Hosera SAC, Biskupa Warszawsko-Praskiego, przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu Bierzmowania trwa przez okres 2 lat szkolnych i jest związane z parafią zamieszkania kandydata, nie z parafią na terenie której znajduje się szkoła.  Młodzież klas I liceum rozpoczyna kurs na jesieni, kończy zaś w klasie II na wiosnę (maj/czerwiec).

Wymagania stawiane kandydatom:

– Wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej w wyznaczonym terminie;

– Pobranie i uzupełnianie indeksu kandydata;

– Uczestnictwo w katechezie szkolnej i pozytywna opinia katechety;

– Regularne praktykowanie wiary, potwierdzone wpisami w indeksie;

– Złożenie metryki chrztu świętego, jeśli odbył się poza naszą parafią;

– Uczestniczenie w spotkaniach i katechezach przygotowujących do bierzmowania – dwa razy w miesiącu.

– Zdanie egzaminu i uczestniczenie w rekolekcjach.

Nie przyjmujemy osób spoza parafii.

 

Terminy spotkań:

Rok II
poniedziałki

Grupa A  i B : ważne spotkanie w kościele 24.02 godz. 19.00!

 

Rok I
czwartki

Grupa C 5.03, 23.04, 7.05, 21.05
Grupa D 12.03, 23.04, 14.05, 28.05

Oprócz spotkań w drugim semestrze obowiązuje: uczestniczenie w Mszy w środę popielcową 26.02, uczestniczenie 3 razy w drodze krzyżowej, uczestniczenie w rekolekcjach wielkopostnych, uczestniczenie w Triduum Paschalnym oraz w czerwcu w Mszy św. na zakończenie I roku formacji (termin będzie podany później)

 

II. Przygotowanie osób dorosłych

Przygotowanie odbywa się w formie spotkań grupowych raz w miesiącu lub, w uzasadnionych przypadkach, spotkań indywidualnych w terminie ustalonym z księdzem przez osoby zainteresowane. Przygotowanie trwa kilka miesięcy i kończy się egzaminem. Sakrament osoby te przyjmują w naszej parafii wraz z grupą młodzieży lub są kierowane do katedry warszawsko-praskiej.