Pogrzeb

Wszelkie formalności związane z pogrzebem w naszej parafii załatwia najbliższa rodzina zmarłego. Zakład pogrzebowy nie może reprezentować rodziny i w jej imieniu podejmować działań związanych z pogrzebem. Z księdzem dyżurnym należy ustalić dzień i godzinę Mszy św. pogrzebowej i wyprowadzenia ciała na cmentarz, lub ewentualnie jedynie termin ceremonii na cmentarzu.

W naszej parafii nie sprawujemy Mszy św. pogrzebowych w soboty.

Dokumenty jakie należy zabrać ze sobą:

– akt zgonu z USC;

– kartę zgonu podpisaną przez lekarza stwierdzającego zgon;

– dokument potwierdzający posiadanie miejsca na cmentarzu – (dochowanie do grobu rodzinnego) lub numer nowego miejsca uzgodnionego z Panem Grabarzem.

Jeśli osoba zmarła nie należała do naszej parafii, a wolą najbliższych jest by Msza św. pogrzebowa odbyła się w naszym kościele, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb wydana przez parafię osoby zmarłej, potwierdzająca jej związek z Kościołem katolickim i praktyki religijne. Brak takiej zgody spowoduje, że parafia nie podejmie się prowadzenia liturgii pogrzebu.

Prawo do nabycia miejsca i pochówku na cmentarzu parafii św. Izydora w Markach mają nasi parafianie oraz osoby z Parafii:

– NMP Matki Kościoła w Markach, ul. Ząbkowska;

– NMP Królowej Polski w Markach-Pustelniku, ul. Jutrzenki;

– św. Michała w Warszawie Grodzisku, ul. Głębocka;

– innych – tylko w sytuacji posiadania grobu rodzinnego.

Osobom nie związanym z tymi parafiami, nowych miejsc parafia nie udostępnia.