Zapraszamy na koncert

bv

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenia duszpaterskie – Niedziela Miłosierdzia Bożego 12.04.2015 r.

 1. OgłoszeniaW dzisiejszą Niedzielę Bożego Miłosierdzia, po Mszy św. o godz. 12.00 rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00 zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia: odczytamy zgłoszone intencje, odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie odprawiona zostanie Eucharystia w intencjach zbiorowych. Za udział w tym nabożeństwie, lub za prywatne odmówienie koronki przed Najświętszym Sakramentem można dziś uzyskać łaskę odpustu zupełnego. Intencje można jeszcze podawać po Mszy św. w zakrystii.
 2. Od dzisiejszej niedzieli rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Każdego dnia po Mszach św. wieczornych odmawiać będziemy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
 3. W piątek 17.04 o zapraszamy na spotkanie wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży. Spotkanie rozpoczniemy Eucharystią o godz. 19.00, po Niej krótka adoracja Najświętszego Sakramentu i spotkanie formacyjne. Czytaj dalej

Opublikowano ogłoszenia | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenia Duszpasterskie – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 05.04.2015 r.

 1. OgłoszeniaKolejne dni najbliższego tygodnia tworzą liturgiczną oktawę wielkanocną, zapraszamy do udziału w Mszach św. codziennie o godz.: 7.00, 8.00, 18.00. Z racji na oktawę nie w najbliższy piątek nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 2. W tym tygodniu po wieczornych Mszach św. odmawiać będziemy Nowennę i Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
 3. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Tego dnia po Mszy św. o godz. 12.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja do godz. 15.00. O godz. 15.00 czyli w Godzinie Miłosierdzia, odprawimy nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia: wspólnie odmówimy koronkę i odczytamy zgłoszone intencje, a następnie będzie odprawiona Eucharystia w intencjach zbiorowych. Zapraszamy by podawać intencje, które będziemy wyczytywać w czasie tego nabożeństwa, można to uczynić w zakrystii po Mszach św. lub w kancelarii, Czytaj dalej

Opublikowano ogłoszenia | Komentowanie nie jest możliwe

Rezurekcja

prW  Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6.00 rano zgromadziliśmy się w naszej świątyni na Mszy św. rezurekcyjnej, którą rozpoczęliśmy tradycyjną procesją eucharystyczną. Procesji, jak również Mszy św. rezurekcyjnej koncelebrowanej przewodniczył ks. Proboszcz Kazimierz Sztajerwald. Liturgia rozpoczęła się przy Grobie Pańskim, skąd wyruszyła procesja wokół naszej świątynii. Uświetnili ją Panowie niosący chorągwie, członkowie Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus” oraz bielanki tworząc wraz z ministrantami orszak procesyjny.

bbKs. Łukasz Lach w wygłosznej homilii przypomniał, że Chrześcijanin musi być człowiekiem radykalnym. Ma na wzór św. Piotra głosić całemu światu, że Jezus Chrystus Zmartwychstał, dlatego w swoich życiowych decyzjach musi pamietać, aby żyć dobrze i godnie, by mieć udział w chwale Zmartwychstania.

Na zakończenie Uroczystej Mszy św. Ks. Kazimierz Sztajerwald podziękował:

 • Wszystkim kapłanom za posługę w konfesjonale, przewodniczenie liturgiom Wielkiego Tygodnia i całość przygotowań;
 • Ks. Marcinowi oraz Panu Markowi Lewandowskiego za przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego;
 • Ks. Łukaszowi oraz lektorom i ministrantom za piękne przygotowanie liturgii;
 • Pani Joannie Antoszkiewicz i bielankom za udział w procesji rezurekcyjnej;
 • Panu Adamowi Markuszewskiemu – naszemu organiście – oraz zespołowi muzycznemu „Boże Nutki” i chórowi „Effatha” za przygotowanie oprawy muzycznej i śpiew;
 • Siostrze Benedykcie, Pani Wielądek, Panu Kościelnemu Wiesławowi  za przygotowanie i sprzątanie świątyni podczas Wielkiego Tygodnia;
 • Kościelnej służbie Porządkowej „Totus Tuus” i „Związkowi Strzeleckiemu” za trzymanie straży przy Grobie Pańskim;
 • Ofiarodawcom kwiatów do Grobu Pańskiego
 • Państwu Komar za fotorelacje z dni Wielkiego Tygodnia

Drogim Parafianom i Gościom złożył najserdeczniejsze życzenia radosnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Zdjęcia dostępne w galerii.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wielka Sobota

nnW Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę Pańską. Tego dnia Kościół powstrzymuje się od sprawowania Mszy św., dlatego główny ołtarz pozostawał obnażony. W godzinach 8.00-18.00 księża błogosławili pokarmy na stół wielkanocny i składali parafianom życzenia świąteczne. Cały dzień trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Bożym, przy którym wartę trzymali panowie z Kościelnej Służby porządkowej „Totus Tuus” oraz młodzieżowy Związek Strzelecki. Tego dnia ministranci w strojach liturgicznych adorowali Chrystusa oraz rozprowadzali wodę święconą.

ogWieczorem, po zachodzie słońca, o godz. 20.00 licznie zgromadziliśmy się na uroczystą Liturgię Zmartwychwstania Pańskiego – Wigilię Paschalną. Przewodniczył jej ks. Łukasz Lach, a koncelebrowali wszyscy kapłani naszej parafii. „W tę najświętszą noc, w którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę” wypowiedział celebrans rozpoczynając Liturgię Światła obrzędem poświęcenia ognia i zapaleniem paschału przed Kościołem. Następnie w uroczystej procesji do wygaszonej świątyni, został wniesiony paschał, od którego wierni zapalili przyniesione świece. Ks. Łukasz wyśpiewał radosny Exsultet (Orędzie Wielkanocne) przypominający wydarzenia z dziejów Narodu Wybranego, Noc Paschalną i wreszcie zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Po nim wsłuchaliśmy się w wyjątkowo bogatą w czytania i psalmy Liturgię Słowa. W jej kulminacyjnym momencie celebrans wykonał pierwsze wielkanocne Alleluja, a podczas radosnego Hymnu „Chwała na wysokości Bogu” zabiły wszystkie dzwony.

bgW homilii ks. Proboszcz przypomniał nam o wielkiej miłości Boga do człowieka, miłości bezgranicznej. Kaznodzieja podkreślił, że Bóg kocha każdego człowieka, bezwzględu na to kim jest i jak żyje. Nieważne jak bardzo pobłądzimy, Bóg zawsze będzie czekał na nasz powrót, bo dla naszego Zbawienia pokonał śmierć, grzech i szatana.

daW uroczyście wyśpiewanej modlitwie kapłan poświęcił wodę chrzcielną, a wierni odnowili przyrzeczenia Chrztu Świętego. Po niej rozpoczęła się Liturgia Eucharystyczna, podczas której procesję z darami przygotowała w tym roku młodzież odpowiedzialna w naszej parafii za przygotowanie Światowych Dni Młodzieży.

Zdjęcia z poświęcenie pokarmów i Liturgii Wigilii Paschalnej dostępne są w galerii.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wielki Piątek

DSC_8284W Wielki Piątek, zgodnie ze starożytną tradycją, Kościół nie sprawuje Eucharystii.  Przez cały dzień wierni trwali na adoracji Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy. Liturgii Męki Pańskiej, która rozpoczęła się o godz. 18.00  przewodniczył ks. Marcin Brzeszczyński. Do prezbiterium świątyni, udali się procesyjnie kapłani i asysta liturgiczna. Główny celebrans padł na twarz, a wierni modlili się w zupełnej ciszy. Podczas liturgii słowa odczytano opis Męki Pańskiej według św. Jana. W homilii ks. Marcin zwrócił uwagę, na inny aspekt Męki Jezusa na Golgocie – na postawę dwóch łotrów. Kaznodzieja podkreślił, że w swoim życiu możemy wybrać dwie postawy: postawę uniżenia, pokory, uznając swoją grzeszność i prosząc o przebaczenie lub postawę pychy i zatwardziałości.  Kapłani odśpiewali Modlitwę Powszechną, po której rozpoczęła się adoracja Krzyża – stanowiąca centralny punkt wielkopiątkowej liturgii. Wierni oddali cześć Krzyżowi poprzez gest ucałowania.  Choć tego dnia nie sprawuje się najświętszej Ofiary, z darów konsekrowanych w Wielki Czwartek udzielona została Komunia święta. Wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej zakończyła się procesją do Grobu Pańskiego, gdzie odśpiewano pieśń „Odszedł Pasterz nasz”. Fotorelacja dostępna w galerii.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wielki Czwartek

DSC_8064W Wielki Czwartek 2 kwietnia 2015 roku w pamiątkę ustanowienia Sakramentów : Eucharystii i Kapłaństwa w naszym kościele parafialnym sprawowana była uroczysta Msza Św. Wieczerzy Pańskiej. Eucharystii koncelebrowanej przez wszystkich kapłanów  przewodniczył ks. Proboszcz Kazimierz Sztajerwald, a homilię wygłosił ks. Michał Tokarzewski. Po kazaniu zgodnie z wielowiekową tradycją miał  miejsce obrzęd Mandatum, podczas którego Pasterz Wspólnoty Parafialnej obmył nogi 12 mężczyznom. Po zakończonej Mszy św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy, gdzie Adoracja trwała do godziny 22. Fotorelacja z uroczystości w galerii.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Fotorelacja z Niedzieli Palmowej

DSC_7943Zapraszamy do galerii, gdzie możemy zobaczyć fotorelacje z uroczystych Mszy św. w Niedzielę Palmową o godz. 10.15 i 12.00 oraz z konkursu na największą palmę.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenia Duszpasterskie Niedziela Palmowa – 29.03.2015 r.

 1. OgłoszeniaW dzisiejszą Niedzielę Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, w którym wspominamy najważniejsze wydarzenia: Mękę Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
 2. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali dziś o godz. 17.15.
 3. Przed kościołem ministranci rozprowadzają wielkanocne palmy, dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na dofinansowanie letnich wyjazdów ministrantów.
 4. Wolontariusze Parafialnego Caritas rozprowadzają świece świąteczne po 5, 10, 12 zł, zebrane ofiary będą przeznaczone na pomoc dla najbiedniejszych rodzin, zwłaszcza na dofinansowanie wyjazdu dzieci na letnie kolonie oraz na przybory szkolne. Czytaj dalej

Opublikowano ogłoszenia | Komentowanie nie jest możliwe

Dzień Świętości Życia

dszW uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przypadającą 25 marca w czwartek, Kościół przeżywa Dzień Świętości Życia. W tym dniu w sposób szczególny spoglądamy nie tylko na swoje życie, które jest wielkim darem Stwórcy. Nadarza się też dobra okazja, by zatroszczyć się o życie tych najbardziej bezbronnych, poczętych, ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi zagłada. W intencji dziecka zagrożonego w łonie matki zabiciem możemy podjąć Duchową Adopcję. Zachęcamy do modliwy!

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe